• img01

  "Mądrym być to wielka sztuka,
  ale dobrym jeszcze większa..."
  Kornel Makuszyński

Dr n. med. spec. psychiatra Dominik Obzejta

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2006 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych, a następnie tytuł specjalisty psychiatry. Moja praca doktorska nosiła tytuł „Wpływ laseroterapii na poziom beta endorfiny i stan emocjonalny osób uzależnionych od alkoholu", a jej promotorem był prof. dr hab. n. med. Józef Kocur. Obecnie pełnię obowiązki specjalisty psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego „Sieradzka” w Łodzi.

Tata nauczył mnie, co decyduje o efektywnym leczeniu. “Kiedy wykonujesz swoją pracę, rób to jak najlepiej. I nigdy nie zapominaj, że w naszej pracy najważniejszy jest człowiek” – zwykł mawiać. Dlatego w swoim gabinecie stosuję nie tylko nowoczesne standardy jakości medycyny wypracowane w krajach zachodnioeuropejskich, ale wierzę także, że współpraca pacjenta z lekarzem to gwarant uwieńczonej powodzeniem terapii. Zarówno decyzje terapeutyczne, jak i ewentualną farmakoterapię zawsze szczegółowo omawiam z pacjentem. Traktowanie pacjenta jak partnera a nie petenta, włączenie do procesu terapeutycznego członków rodziny – gdy istnieje taka możliwość, a także zintegrowanie usług medycznych zapewniają współpracę, która przynosi obopólne owoce. Pacjent uzyskuje kompleksową pomoc, a ja satysfakcję zawodową oraz kolejne doświadczenia terapeutyczne, które mogę wykorzystać w niesieniu pomocy kolejnym potrzebującym.

 
 

pomoc lekarza

Leczenie obejmuje:

 • konsultacje
 • postawienie diagnozy
 • dopasowanie programu leczenia do indywidualnych potrzeb pacjentów z zastosowaniem środków farmakologicznych, psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych
 • kontrolę przebiegu i skuteczności terapii

 

Zapewniam pomoc w ramach NFZ jak również w prywatnej praktyce lekarskiej w zakresie:

 • zaburzeń depresyjnych nawracających
 • choroby afektywnej dwubiegunowej
 • zaburzeń lękowych, fobii
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • zaburzeń adaptacyjnych
 • zaburzeń związanych ze stresem
 • schizofrenii
 • zaburzeń osobowości
 • otępień
 • zaburzeń pamięci
 • bólów psychogennych
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie
 • zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym
 • uzależnień m.in od gier komputerowych i internetu