Dr n. med. spec. psychiatra Dominik Obzejta

DOMINIK OBZEJTA

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2006 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych, a następnie tytuł specjalisty psychiatry. Moja praca doktorska nosiła tytuł „Wpływ laseroterapii na poziom beta endorny i stan emocjonalny osób uzależnionych od alkoholu", a jej promotorem był prof. dr hab. n. med. Józef Kocur. Obecnie pełnię obowiązki specjalisty psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego „Sieradzka” w Łodzi.

Zaburzenia depresyjne

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia obsesyjne

Zaburzenia pamięci

Podejście do pacjenta

"Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa..."

Tata nauczył mnie, co decyduje o efektywnym leczeniu. “Kiedy wykonujesz swoją pracę, rób to jak najlepiej. I nigdy nie zapominaj, że w naszej pracy najważniejszy jest człowiek” – zwykł mawiać. Dlatego w swoim gabinecie stosuję nie tylko nowoczesne standardy jakości medycyny wypracowane w krajach zachodnioeuropejskich, ale wierzę także, że współpraca pacjenta z lekarzem to gwarant uwieńczonej powodzeniem terapii. Zarówno decyzje terapeutyczne, jak i ewentualną farmakoterapię zawsze szczegółowo omawiam z pacjentem. Traktowanie pacjenta jak partnera a nie petenta, włączenie do procesu terapeutycznego członków rodziny – gdy istnieje taka możliwość, a także zintegrowanie usług medycznych zapewniają współpracę, która przynosi obopólne owoce. Pacjent uzyskuje kompleksową pomoc, a ja satysfakcję zawodową oraz kolejne doświadczenia terapeutyczne, które mogę wykorzystać w niesieniu pomocy kolejnym potrzebującym.

 • Profesjonalizm

  W pracy kieruję się profesjonalizmem.

 • Zaangażowanie

  Zaangażowanie to gwarant sukcesu terapeutycznego.

 • Umiejętności

  Umiejętności to podstawa.

 • Doświadczenie

  Wieloletnie doświadczenie w pracy.

Kontakt ze mną

Napisz. Odpowiem na Twoje pytania.