29 września 2022

Oferta

Leczenie obejmuje:

 • konsultacje
 • postawienie diagnozy
 • dopasowanie programu leczenia do indywidualnych potrzeb pacjentów z zastosowaniem środków farmakologicznych, psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych
 • kontrolę przebiegu i skuteczności terapii

Zapewniam pomoc w ramach NFZ jak również w prywatnej praktyce lekarskiej w zakresie:

 • zaburzeń depresyjnych
 • nawracających
 • choroby afektywnej dwubiegunowej
 • zaburzeń lękowych, fobii
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • zaburzeń adaptacyjnych
 • zaburzeń związanych ze
 • stresem
 • schizofrenii
 • zaburzeń osobowości
 • otępień
 • zaburzeń pamięci
 • bólów psychogennych
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie
 • zaburzeń psychicznych u osób w wieku
 • podeszłym
 • uzależnień m.in od gier komputerowych i Internetu

Podejmując konsultację lub leczenie wyrażają Państwo wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie specjalnych danych osobowych w postaci informacji na temat stanu zdrowia. Dane te są przetwarzanie wyłącznie w celu leczenia lub określenia stanu zdrowia i podlegają szczególnej ochronie na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, o prowadzeniu działalności leczniczej i innych, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej lekarzy psychiatrów oraz psychologów. Udostępnienie lub przekazanie takich danych może się odbyć wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa.

Administratorem danych jest Dominik Obzejta, adres w sprawie ochrony danych osobowych: kontakt@dominikobzejta.pl

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wglądu, sprostowania, żądania usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).